Viết "Hello, World!" bằng 31 ngôn ngữ lập trình!!! - Coder Mart

Viết “Hello, World!” bằng 31 ngôn ngữ lập trình!!!

hello-world-banner

Phần mềm “Hello, World!” là 1 phần mềm phổ biến trên máy tính, phần mềm này sẽ cho ra output hoặc in ra message “Hello, World!”. Bạn có thể viết phần mềm này ở hầu hết các ngôn ngữ lập trình một cách đơn giản, và nó được sử dụng như một ví dụ về các cú pháp cơ bản của 1 ngôn ngữ lập trình. Nó thường là phần mềm đầu tiên mà các bạn coder sử dụng để học 1 ngôn ngữ lập trình mới.

Hôm nay, CoderMart xin giới thiệu với các bạn cách viết phần mềm này bằng 30 ngôn ngữ lập trình khác nhau. Cùng khám phá nhé, mình chắc chắn sẽ có nhiều ngôn ngữ thú vị đến mức bạn không nghĩ nó tồn tại đó.

1. C

C là 1 ngôn ngữ lập trình vô cùng cơ bản, nó hỗ trợ lập trình với nhiều mục đích khác nhau cho các hệ thống khác nhau. Về mặt thiết kế, C cung cấp cấu trúc vũng vàng giúp máy tính thực thi nhanh và hiệu quả.

#include <stdio.h>
int main(void){
  printf("Hello, world!\n");
  return 0;
}

2. C++

C++ là ngôn ngữ lập trình được tạo ra bởi Bjarne Stroustrup. Nó được xem là 1 phần mở rộng của ngôn ngữ C.

#include <iostream>
int main(){
 std::cout << "Hello, World!\n";
}

3. C#

C# là ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Microsoft, nó được chạy trên .NET Framework. C# thường được sử dụng để phát triển các web apps, phần mềm máy tính và hàng nghìn thứ khác nữa.

class HelloWorldApp{
 static void Main(){
 System.Console.WriteLine("Hello, world!");
 }
}

4. Python

Python là 1 ngôn ngữ lập trình phổ biến và dễ bắt đầu cho người mới. Nó được tạo ra bởi Guido van Rossum, và phát hành vào năm 1991. Đây là ngôn ngữ với cách viết dễ đọc, dễ hiểu nên rất phù hợp cho các bạn coder mới bắt đầu.

print("Hello, world!")
 
 

5. Java

Java là một ngôn ngữ lập trình bật cao được phát triển bởi Sun Microsystems. Java có thể chạy trên nhiều nền tảng đa dạng như: máy tính, android,…

public class HelloWorld
  {
    public static void main(String[] args)
    {
       System.out.println("Hello, world!");
    }
  }

6. Javascript

Javascript hay còn được gọi là JS, là một ngôn ngữ lập trình thông dụng. Bạn có thể thực thi nó một thật đơn giản bằng cách nhấn F12, gõ code và thực thi thôi.

document.writeln('Hello, World!');
 
 

7. PHP

PHP là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và cực kỳ phù hợp cho lập trình phát triển web. Nhanh, linh động và dễ dùng, đó là những thứ mà PHP chắc chắn sẽ làm bạn bất ngờ.

<?php 
  echo "Hello, World";
?> 

banner-ao-thun-it-codermart-blog

8. Hợp ngữ

Hợp ngữ hay còn được gọi là Assembly language, nó được xem là ngôn ngữ lập trình bậc thấp. Nó là nền tảng để các ngôn ngữ lập trình bậc cao phát triển.

  global _main
  extern _printf

  section .text
_main:
  push  message
  call  _printf
  add   esp, 4
  ret
message:
  db 'Hello, World', 10, 0

9. Rust

fn main() {
  println!("Hello, World!");
}

10. Go Lang

Go is an open source programming language that makes it easy to build simple, reliable, and efficient software.

Go là ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, nó dễ build, dễ đọc dễ hiểu và cực kỳ hiệu quả để phát triển phần mềm.

package main 
func main() { 
  println("Hello, World!") 
} 

11. Lua

print("Hello, World")
 
 

12. Perl

use strict; 
use warnings; 

print("Hello, World!"); 

13. Mã máy (Machine code)

b8  21 0a 00 00  #moving "!\n" into eax
a3  0c 10 00 06  #moving eax into first memory location
b8  6f 72 6c 64  #moving "orld" into eax
a3  08 10 00 06  #moving eax into next memory location
b8  6f 2c 20 57  #moving "o, W" into eax
a3  04 10 00 06  #moving eax into next memory location
b8  48 65 6c 6c  #moving "Hell" into eax
a3  00 10 00 06  #moving eax into next memory location
b9  00 10 00 06  #moving pointer to start of memory location into ecx
ba  10 00 00 00  #moving string size into edx
bb  01 00 00 00  #moving "stdout" number to ebx
b8  04 00 00 00  #moving "print out" syscall number to eax
cd  80      #calling the linux kernel to execute our print to stdout
b8  01 00 00 00  #moving "sys_exit" call number to eax
cd  80      #executing it via linux sys_call

14. Bash

echo 'Hello, world!'
 
 

15. Kotlin

fun main() {
  println("Hello, World!")
}

16. Ruby

puts "Hello, World!"
 
 

17. R

cat("Hello, World!")
 
 

18. Swift

import Swift
print("Hello, World!")

19. Julia

println("Hello, World!")

20. Dart

void main() 
{
 print('Hello, World!');
}

21. Elixir

IO.puts("Hello, World!")
 
 

22. Scala

object dev
{
  // Main Method 
  def main(args: Array[String]) 
  {
    // prints Hello World
    println("Hello, World!") 
  }
}

23. Ada

with Ada.Text_IO;
procedure Hello is
begin
  Ada.Text_IO.Put_Line("Hello, world!");
end Hello;

24. Bosque

namespace NSMain; 
entrypoint 
function main(): String { 
 return "Hello, world!"; 
} 

25. Cobol

display "Hello, world!".
 
 

26. D

import std.stdio;
void main()
{
  writeln("Hello, World!");
}

27. F#

open System
[<EntryPoint>]
let main argv =
  printfn "Hello, World!"

28. Pascal

program HelloWorld(output);
begin
 Write('Hello, world!')
end.

29. Haskell

putStrLn "Hello world"
 

30. Whitespace

Whitespace is an esoteric programming language developed by Edwin Brady and Chris Morris at the University of Durham. It was released on 1 April 2003. Its name is a reference to whitespace characters. Wikipedia

Whitespace là một ngôn ngữ lập trình dạng ký tự ” ” (space) và ” ” (tab). Nó được phát triển bởi Edwin Brady và Chris Morris tại Đại Học Durham.

  	   	 
  			 		  		 	 
  
		  	 	  
	
   		 	 	
	
   		 		 
 
 	
 	
   		 				
	
   	   
	
   	 	 			
	
   		 				
	
   			 	 
	
   		 		 
	
   		 	 
	
   	  	
	
   	 	 
	
  
31. Brainfuck

++++++++[>++++[>++>+++>+++>+<<<<-]>+>+>->>+[<]<-]>>.>---.+++++++..+++.>>.<-.<.+++.------.--------.>>+.>++.

2 thánh ngôn ngữ cuối quá là bá đạo đúng không 🤣 Nếu bạn thấy hay đừng quên like share hoặc comment ngôn ngữ mà bạn thích vào bài viết nhé 🥰

Giới thiệu về CoderMart

CoderMart là shop chuyên bán các sản phẩm về lập trình. Chúng tôi mong muốn đem lại sự tự tin, thoải mái trong công việc và học tập cho các lập trình viên. Nhắm đến niềm đam mê về lập trình, CoderMart tự tin là shop ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT tại việt nam bán nhiều sản phẩm về lập trình. Các sản phẩm hiện có mặt tại shop như: Sticker lập trình, áo thun IT, cốc sứ lập trình,…

Các bạn thấy hứng thú về sản phẩm, vui lòng liên hệ codermart tại:

Trả lời