Lưu trữ hello world - Coder Mart

Tag Archives: hello world

Viết “Hello, World!” bằng 31 ngôn ngữ lập trình!!!

hello-world-banner

Phần mềm “Hello, World!” là 1 phần mềm phổ biến trên máy tính, phần mềm này sẽ cho ra output hoặc in ra message “Hello, World!”. Bạn có thể viết phần mềm này ở hầu hết các ngôn ngữ lập trình một cách đơn giản, và nó được sử dụng như một ví dụ về […]